Showing 1–48 of 92 results

Băng tải, giàn con lăn

Băng tải belt PVC

Băng tải, giàn con lăn

Bẳng tải dây teflon

Băng tải, giàn con lăn

Băng tải xích

Bộ căn chuẩn / Gage Blocks

Bộ căn chuẩn / Gage Blocks

Bộ cấp rung bàn tròn

Bộ cấp rung tròn

Bộ cấp rung tuyến tính

Bộ cấp rung trực tiếp tuyến tính

280.000 4.000.000 

Gối đỡ con lăn

Bộ gối đỡ băng tải 3060

580.000 

Gối đỡ con lăn

Bộ gối đỡ băng tải 4080

620.000 

Bộ trục chuẩn / Pin Gauge

Bộ trục chuẩn / Pin gauge

6.500.000 

Đầu khoan nhiều đầu

Đầu khoan nhiều mũi khoan

Đầu nối nhanh

Đầu nối PC4-M3

15.000 

Đầu nối nhanh

Đầu nối PL4-M3

20.000 

Đầu vặn vít

Đầu vặn vít

Giảm chấn dòng AB

Giảm chấn dòng AB

Giảm chấn dòng UE

Giảm chấn dòng UE

NÚM HÚT, GIÁC HÚT, LINH KIỆN ROBOT

Kéo khí nén NY

ĐỊNH VỊ, KẸP NHANH

Kẹp loại đẩy kéo KJF

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp nhanh Collet C5

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp rút nhanh bằng cơ

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp rút nhanh bằng cơ 2

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp rút nhanh bằng khí nén

15.000 
0846 08 08 80
Liên hệ với chúng tôi