Đầu khoan chùm nhiều trục dạng bích tròn

Model MU110 MU165 MU200 MU250 MU300
Collet/max drill
(Lựa chọn)
ER 8/5
ER 11/7
ER 16/10
ER 20/13
ER 8/5
ER 11/7
ER 16/10
ER 20/13
ER 8/5
ER 11/7
ER 16/10
ER 20/13
ER 8/5
ER 11/7
ER 16/10
ER 20/13
ER 8/5
ER 11/7
ER 16/10
ER 20/13
Tỉ số truyền 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 trục 13
18
26
28
13
18
26
28
13
18
26
28
13
18
26
28
13
18
26
28
Khoảng cách lớn nhất giữa 2 trục 110 165 200 250 300
Số trục 2 2 2 2 2
0846 08 08 80
Liên hệ với chúng tôi