Đầu khoan nhiều mũi khoan

Model ST72 ST108 ST125 ST125 ST200
Collet/max drill
(Lựa chọn)
ER 8/5 ER 11/7 ER 16/10 ER 20/13 ER 20/13
Tỉ số truyền 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 trục 12.5 18 25 27 45
Khoảng cách lớn nhất giữa 2 trục 72 108 125 125 201
Số trục 2 2 2 2 2
0846 08 08 80
Liên hệ với chúng tôi