Showing all 15 results

Đầu khoan nhiều đầu

Đầu khoan nhiều mũi khoan

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp nhanh Collet C5

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp rút nhanh bằng cơ

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp rút nhanh bằng cơ 2

Dụng cụ kẹp nhanh sản phẩm

Kẹp rút nhanh bằng khí nén

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Lưỡi dao gọt bavia Noga BS1010

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy khoan bàn HD-120, HD-250, HD-350

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy mài dao phay ngón MR-X1

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy mài kim loại tấm

50.000.000 

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy mài mũi khoan

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy ta rô sử dụng điện chính hãng MRCM

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy vát mép biên dạng

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy vát mép cầm tay sử dụng điện MR-R200

9.000.000 

MÁY GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

Máy vát mép cầm tay sử dụng khí nén MR-A100

960.000 
0846 08 08 80
Liên hệ với chúng tôi