Showing the single result

Ohtake kết hợp sự sáng tạo tuyệt vời và khả năng kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng Nhật Bản. Khẩu hiệu của Ohtake. Khẩu hiệu thương hiệu của hãng thể hiện khái niệm thương hiệu OHTAKE. “Chất lượng Nhật Bản từ năm 1968”. Chúng tôi làm việc để nâng cao chất lượng Nhật Bản, tận dụng tối đa các khả năng sáng tạo và kỹ thuật độc đáo của OHTAKE Root Kogyo và liên tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.

10.000.000 
0846 08 08 80
Liên hệ với chúng tôi