Đồ gá sản xuất linh kiện điện tử

    Đồ gá được chế tạo từ chất liệu nhôm oxit hoá kết hợp teflon bảo vệ bề mặt sản phẩm

    0846 08 08 80
    Liên hệ với chúng tôi